Ponadpodstawowe

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu oferuje młodzieży szkół ponadpodstawowych zajęcia dopasowane do potrzeb i uwarunkowane specyfiką kierunku kształcenia:

Proponowana tematyka zajęć grupowych:

  1. Poznaje siebie – swoje zainteresowania, uzdolnienia i ograniczenia.
  2. Poznaję zawody. Zawody przyszłości.
  3. Lokalny rynek pracy. Sposoby poszukiwania pracy.
  4. Opracowywanie dokumentów aplikacyjnych.
  5. Rozmowa kwalifikacyjna – przygotowanie i przebieg.

 

Ponadto oferujemy indywidualne porady zawodowe, na które zapraszamy młodzież w celu określenia predyspozycji zawodowych i stworzenia indywidualnej ścieżki kariery.