Poznaję zawody

Zawodów na polskim rynku pracy jest bardzo dużo. Co więcej stale pojawiają się nowe zawody.

 

Podstawowy podział zawodów dzieli je na zawody związane z danymi, rzeczami i ludźmi.

 

1.    Dane – zawody związane z danymi to zawody, w których dominującym przedmiotem pracy są informacje, słowa, cyfry, litery oraz myśli. W zawodach tej grupy pracownicy wykonują takie zadania i czynności jak:

a)    syntetyzowanie, łączenie informacji; np. wyższy urzędnik państwowy, polityk, matematyk
b)    koordynowanie informacji, podejmowanie decyzji, dokonywanie ocen; np. dyrektor ds. finansowych, specjalista bankowości, ekonomista
c)    analizowanie informacji; np. technik rachunkowości, księgowy, analityk kredytowy
d)    zbieranie informacji, sporządzanie sprawozdań; np. bibliotekarz, asystent ds. statystyki, pracownik ds. ewidencji ludności
e)    obliczanie, wykonywanie kalkulacji; np. kasjer bankowy, asystent usług pocztowych
f)     zestawienie informacji; np. rejestratorka medyczna, operator wprowadzania danych
g)    porównywanie informacji; np. pracownik kancelaryjny, bukmacher

2.    Ludzie – zawody związane z ludźmi to zawody, w których praca wynika z kontaktów z ludźmi. w zawodach pracownicy wykonują takie czynności:

a)    doradzanie; np. lekarz, doradca zawody, specjalista ds. konsultingu
b)    negocjowanie, znajdywanie rozwiązania problemu; np. negocjator mediator, specjalista ds. rekrutacji
c)    instruowanie, uczenie; np. nauczyciel, wykładowca, szkoleniowiec, pedagog
d)    kierowanie i nadzorowanie; np. kierownicy różnych działów
e)    dostarczanie rozrywki, organizowanie zabaw, koncertów; np. animator kultury, muzyk, prezenter
f)    przekonywanie, sprzedawanie; np. przedstawiciel handlowy, handlowiec, akwizytor
g)    udzielanie informacji; np. telemarketer, informator ruchu pasażerskiego, hostessa
h)    obsługiwanie ludzi; np. salowa, pokojowa, opiekunka, fryzjer

3.    Rzeczy – zawody związane z rzeczami to zawody, w których dominującym przedmiotem są materiały, surowce, urządzenia, narzędzia, produkty

a)    instalowanie, ustawianie maszyn i urządzeń; np. inżynier elektryk, inspektor dozoru jądrowego, inżynier technologii szkła
b)    wykonywanie precyzyjnych operacji z użyciem specjalistycznych przyrządów; np. technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik awioniki
c)    kierowanie i prowadzenie pojazdów; np. kierowca autobusu, pilot samolotowy, nawigator
d)    obsługiwanie maszyn i urządzeń; np. technik technologii żywności, protetyk słuchu, technik ortopeda
e)    manipulowanie narzędziami, przyrządami pomiarowymi; np. zegarmistrz, złotnik-jubiler, ślusarz
f)    doglądanie (dozorowanie) maszyn i urządzeń; np. operator agregatów natryskowych, operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
g)    przesyłanie, podawanie, odbieranie towarów urządzeń, maszyn; np. pakowacz, wydawca materiałów, robotnik magazynowy
h)    przenoszenie towarów, maszyn, urządzeń; np. tragarz, ładowacz, pakowacz

Lelińska, K., (2006). Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Warszawa: Komenda Główna OHP

Branże przyszłości:
–    informatyka i usługi internetowe
–    biotechnologia
–    ochrona środowiska
–    medycyna i ochrona zdrowia (w tym: opiekunowie osób starszych, dietetycy, transplantologia estetyczna)
–    finanse (w tym: e-bankowcy)
–    edukacja (w tym: szkoleniowcy, doradcy zawodowi)
–    bezpieczeństwo
–    rozrywka i turystyka
–    kosmetyka, fryzjerstwo, fitness
–    energetyka
Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Work Service S.A.
Przydatne linki zawierające opisy zawodów:
http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php
http://www.ohpdlaszkoly.pl/ubaza.php?idkp=115
http://psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,867926

http://psz.praca.gov.pl/oferty-pracy
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=309&Itemid=111