Gimnazjalne

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DO REALIZACJI NA ZAPOTRZEBOWANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

Kształcenie gimnazjalne
OdbiorcaTemat/RodzajIlość i częstotliwość zajęćMiejsce realizacjiProwadzący
UczniowieTerapia pedagogiczna dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja rozwojowa)1x tydzień (1 godz.)Poradnia pracownicy pedagogiczni
Terapia krótkoterminowa1x w tygodniuPoradniaZuch M.,Ingram M.
Terapia indywidualna (zaburzenia lękowe, depresyjne, nerwicowe, adaptacyjno-emocjonalne, problemy okresu dojrzewania, zaburzone relacje Dziecko- Rodzic)1x w tygodniuPoradniaWiktor-Florek E.
Stolle-Łogasz E.
Ingram M.
Skowron-Piasecka J.
Terapia osób eksperymentujących lub uzależnionych od środków psychoaktywnychwg potrzebPoradniaSkowron-Piasecka J.
Wychowanie bez przemocy2 spotkania x 1 w tygodniu po 45 minSzkołaZuch M.
Łachut J.
Zajęcia z poradnictwa zawodowego w ramach programu “Mój wybór- moja przyszłość”wg potrzebSzkoła/ klasa z podziałem na grupyŁachut J.
Weryńska M.
Program: “Interwencja Edukacyjna Bliżej”wg potrzebSzkołaFijołek G.
Narowska – Bryła A.
Profilaktyka uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki, sekty, agresja, przemoc)wg potrzebSzkołaSkowron-Piasecka J.
Dudek M.
Zajęcia wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny i twórcze myślenie zdolnych gimnazjalistówwg potrzebSzkoła lub PoradniaMizera B.
NauczycieleWsparcie w zajęciach z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej dla wychowawców klaswg potrzebSzkołaŁachut J.
Weryńska M.
Wsparcie w pracy z trudnym zespołem klasowym – metoda VITwg potrzebSzkołaSkowron-Piasecka J.
Szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej, sytuacji suicydalnychwg potrzebSzkołaStolle-Łogasz E.
RodziceTerapia rodzinna1x w tygodniuPoradnia P-PWiktor-Florek E.
Interwencja kryzysowawg potrzebPoradnia P-PWiktor-Florek E.
Skowron-Piasecka J.
Ingram M.
Stolle-Łogasz E.
Zuch M.
Warsztaty dla rodziców uczniów z trudnościami wychowawczymi1x w tygodniu po 2 godz.PoradniaIngram M.
Zuch M.
Poradnictwo dla członków rodzin osób eksperymentujących lub nadużywających środków psychoaktywnychwg potrzebPoradniaSkowron- Piasecka J.
Uczniowie
Nauczyciele
Rodzice
Dopalacze – prawda i mity.2 godzSzkołaSkowron-Piasecka J.
Dudek M.