Finał V edycji projektu "Zawody bez tajemnic"

W dniu  15.06.2016 r . odbył się finał V edycji projektu „Zawody bez tajemnic” w nowej, zmienionej formule – gra leśna Tajemniczy zawód.  Interdyscyplinarna gra łączyła w sobie zarówno elementy merytoryczne związane z  tajemniczym zawodem, jak i ciekawe zadania sprawnościowe. W grze wzięło udział 15 gimnazjów Powiatu Mieleckiego reprezentowane przez pięcioosobowe zespoły uczniów klas II wraz z opiekunami:

Gimnazjum nr 1 w Mielcu

Gimnazjum nr 2 w Mielcu

Gimnazjum nr 3 w Mielcu

Gimnazjum nr 4 w Mielcu

Gimnazjum Niepubliczne  w Mielcu

Gimnazjum w Woli Mieleckiej

Gimnazjum w Glinach Małych

Gimnazjum w Gawłuszowicach

Gimnazjum w Wadowicach Górnych

Gimnazjum w Chorzelowie

Gimnazjum w Przecławiu

Gimnazjum w Radomyślu Wielkim

Gimnazjum w Tuszowie  Narodowym

Gimnazjum w Padwi Narodowej

Gimnazjum w Czerminie

Celem gry było rozszyfrowanie tajemniczego – innego dla każdego  zespołu zawodu, którego numer uprzednio wylosowano. Finałowa konkurencja polegała na 60 sekundowej prezentacji tajemniczego zawodu.

Największą liczbę punktów uzyskało Gimnazjum w Chorzelowie zdobywając tym samym Puchar Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu. Szkołę reprezentował zespół  w składzie: Jakub Durej, Justyna Piekarska, Justyna Krupa, Maciej Kłoda, Wojciech Kiełb. Opiekunem zespołu była Pani Renata Flis.

Młodzież wykazała się zarówno wiedzą, jak i kreatywnością, umiejętnością współpracy, pracy pod presją czasu oraz odwagą i wysoką sprawnością fizyczną. Podkreślić należy również aktywny udział opiekunów poszczególnych zespołów tj. nauczycieli i pedagogów szkolnych, którzy z wielkim zaangażowaniem wspierali swoich uczniów.

Organizowany po raz piąty przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Mielcu projekt „Zawody bez tajemnic” ma na celu      inspirowanie uczniów szkół gimnazjalnych  do planowania własnej kariery zawodowej, przygotowanie do prawidłowego i trafnego wyboru zawodu, poznanie i pogłębianie wiadomości na temat różnych grup zawodowych i zawodów oraz rozwijanie kreatywności  i samodzielnego myślenia. Ponadto aktywna forma V edycji -gra leśna  promuje również   czynne formy spędzania wolnego czasu.

Wśród zaproszonych gości byli Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Pani Maria Napieracz, Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego Pan Andrzej Bryła, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Mieleckiego Pan Zdzisław Lasota oraz Doradcy Zawodowi Młodzieżowego Centrum Kariery w Mielcu Pan Sławomir Wiktor i Pani Patrycja Łącz.

Współrealizatorem V edycji projektu „Zawody bez tajemnic” była  Agencja Ewentowa  Alternatywa Mirosław Pietrzak.

 

Do zobaczenia za rok!