Podsumowanie promocji II edycji konkursu "Zawody bez tajemnic"

Dodano: 19.12.2012

 

PODSUMOWANIE PROMOCJI II EDYCJI KONKURSU „ZAWODY BEZ TAJEMNIC”

Od  05.11.2012 do 30.11.2012 przeprowadziliśmy działania promocyjne  II edycji konkursu „ZAWODY BEZ TAJEMNIC” w gimnazjach powiatu mieleckiego.
Na specjalnie zorganizowanych zajęciach uczniowie klas drugich zostali zapoznani
z założeniami i zadaniami konkursu oraz jego organizacją  i przebiegiem. Naszym celem było zainspirowanie i wsparcie szkół gimnazjalnych w realizacji zadań z zakresu poradnictwa zawodowego – „Poznajemy zawody”.
Poprzez udział w konkursie chcieliśmy zmotywować i zachęcić uczniów do poznawania świata zawodów w sposób niekonwencjonalny, kreatywny i twórczy.  Na zajęciach warsztatowych uczniowie  zapoznali się z Klasyfikacja Zawodów i Specjalności poprzez opracowanie wybranego zawodu według ustalonego schematu. Dzięki  tej wiedzy i umiejętnościom, każdy uczeń będzie wiedział gdzie i w jaki sposób szukać informacji o zawodach.
W chwili obecnej rozpoczął się etap szkolny konkursu. Zaproponowaliśmy pewne minimum
i maximum wkładu pracy uczniów w poznawanie zawodów. Minimum to opracowanie w grupach wybranego zawodu wg ustalonego schematu,  maximum to opracowanie twórczej, kreatywnej prezentacji zawodu.
Szkoła jako organ autonomiczny sama zdecyduje jak będzie przebiegał etap szkolny konkursu. Poradnia nie będzie w to ingerować. Ważne, by efektem etapu szkolnego było wytypowanie jednego zespołu, który będzie reprezentował dane gimnazjum na etapie powiatowym.

Deklaracje udziału w konkursie zgłosiło 14 gimnazjów:
1.    Gimnazjum nr 1 w Mielcu
2.    Gimnazjum nr 2 w Mielcu
3.    Gimnazjum nr 3 w Mielcu
4.    Gimnazjum nr 4 w Mielcu
5.    Publiczne Gimnazjum w Woli Mieleckiej
6.    Publiczne Gimnazjum w Radomyślu Wielkim
7.    Publiczne Gimnazjum w Czerminie
8.    Publiczne Gimnazjum w Pławie
9.    Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych
10.    Publiczne Gimnazjum w Gawłuszowicach
11.    Publiczne Gimnazjum w Tuszowie Narodowym
12.    Publiczne Gimnazjum w Przecławiu
13.    Publiczne Gimnazjum w Chorzelowie
14.    Niepubliczne Gimnazjum w Górkach

Dziękujemy Dyrektorom i Pedagogom za umożliwienie nam przeprowadzenia działań promocyjnych na godzinach lekcyjnych. Zdajemy sobie sprawę, że kosztowało to Was wiele zabiegów logistycznych.
Biorąc pod uwagę sugestie Pedagogów proponujemy, by szkoły rozważyły możliwość potraktowania przyszłorocznej edycji konkursu jako projektu szkolnego.
Informujemy również, iż na naszej stronie internetowej powstanie nowa zakładka Zawodoznawstwo, gdzie znajdzie się wiele ciekawych informacji. Zachęcamy wszystkich uczniów do pogłębiania wiedzy o zawodach. Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy przy tworzeniu kreatywnej prezentacji.
W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Do zobaczenia w finale konkursu!

Jolanta Łachut, Monika Weryńska