Podsumowanie Dnia Otwartego Poradni 17.05.2012 r.

Dodano 24.05.2012

Podsumowanie Dnia Otwartego Poradni – 17.05.2012r.

Biorąc pod uwagę wnioski z ubiegłorocznej ewaluacji wewnętrznej postanowiliśmy w tym roku szkolnym zaproponować nową formułę Dnia Otwartego Poradni – na wyjeździe, aby w ten sposób ułatwić dostępność kontaktu z pracownikami poradni, promować placówkę w środowisku bliżej klienta oraz likwidować bariery psychiczne w świadomości otoczenia wobec korzystania z usług poradni.
Tegoroczny Dzień Otwarty postanowiliśmy przeprowadzić w Gminie Przecław, na terenie Gimnazjum.Spotkaliśmy się z bardzo przychylną reakcją dyrekcji zespołu szkół.Pani dyrektor Barbara Dybska zechciała udostępnić teren szkoły dla rodziców, nauczycieli i wszystkich chętnych z całej Gminy.Wraz z dyrektorem Wydziału Oświaty UM Przecław panem Januszem Krakowskim pomogła pracownikom poradni w promocji przedsięwzięcia na terenie Gminy. Serdecznie dziękujemy.
Szczegółowy plan Dnia Otwartego jest w dalszym ciągu dostępny na naszej stronie, więc zasygnalizuję tylko, że wszystkie propozycje były dostępne dla chętnych osób.
Pracownicy poradni byli w gotowości w ustalonych godzinach, przywieźli ze sobą bardzo dużo materiałów informacyjnych, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą, ciekawe prezentacje na tematy, które zgłosili jako interesujące sami nauczyciele, dysponowali ulotkami na temat naszej placówki. Można było skontaktować się w sposób indywidualny, dyskretny z psychologiem, pedagogiem, logopedą, lub skorzystać ze spotkań plenarnych ( dla rodziców i nauczycieli ).
Zainteresowanie naszymi propozycjami było zróżnicowane.W ankietach ewaluacyjnych respondenci ocenili dostępność usług poradni bardzo dobrze oraz opowiedzieli się w zdecydowanej  większości za organizowaniem Dnia Otwartego poza poradnią – na terenie szkół, przedszkoli lub innych placówek.
Wszystkie opinie  klientów weźmiemy pod uwagę w naszych dalszych planach.

Beata Mizera
wicedyrektor

Zapraszamy do galerii zdjęć