Spotkanie z pedagogami szkół gimnazjalnych nt: “Cyberprzemocy”

 Dnia 28.10 2016r. odbyło się spotkanie interwizyjne dla pedagogów szkół gimnazjalnych z terenu miasta i powiatu mieleckiego, zorganizowane w ramach sieci wsparcia i samokształcenia.
Tematem przewodnim sieci, w tym roku szkolnym, wynikającym ze zgłoszonych przez uczestników potrzeb  będzie zjawisko cyberprzemocy. Osoby prowadzące : pani Jolanty Skowron – Piaseckiej i Edyty Wiktor – Florek udostępniły materiały i prezentację dotyczącą cyberprzemocy do wykorzystania w trakcie spotkań z rodzicami i uczniami.
Omówiono również bieżące problemy w pracy pedagogów. Dzięki zaproszeniu od Dyrekcji i pedagoga szkolnego pani Marii Zielińskiej z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu mogliśmy się spotkać w gościnnym i urokliwym miejscu za co serdecznie dziękujemy.