„Obraz osoby – myślę tak jak czuję. Jak radzić sobie z emocjami?”

Dnia 2 kwietnia 2019 roku odbyło się szkolenie z nauczycielami ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowane we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.  Szkolenie odbyło się w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA.

Wszystkim uczestniczącym nauczycielom, dziękujemy za poświęcony czas i wysiłek, życząc tym samym dalszych sukcesów pedagogicznych.

Spotkanie prowadziła Pani Elżbieta Stolle-Łogasz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu