Jesteśmy otwarci na przedszkola……

Jesteśmy otwarci na przedszkola……

W  ramach  Dnia Otwartego Poradni, idąc za priorytetem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014, pracownicy poradni prowadzą  cykl zajęć dla 5, 6 latków w przedszkolach.

W chwili obecnej trwają zajęcia w następujących placówkach:

Przedszkole Miejskie nr 13 – ,,Zajęcia rozwijające twórcze myślenie”-  prowadzące: psycholog Beata Mizera, pedagog Bożena  Kardyś

Przedszkole Miejskie nr 3 – ,,Program kształtujący twórcze myślenie”- prowadzące: pedagog Alina Sokół,  pedagog Sylwia Trzpis

Szkoła Podstawowa w Maliniu kl ,,0’’, Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej kl.,,0”- ,,Program wspomagający osiąganie dojrzałości szkolnej; stymulujący rozwój psychoruchowy, emocjonalny, społeczny oraz rozwijający twórcze myślenie”- psycholog Mariola Zuch, pedagog Jolanta Łachut

Zajęcia te mają za zadanie rozbudzać fantazję i wyobraźnię, wzmacniać kreatywność,  pozwolić doświadczać dziecku, że istnieje wiele pomysłów
i każdy jest wartościowy, pozwolić odnieść sukces bazując na swojej otwartości i energii dziecięcej, wyjść poza schemat myślenia, odreagować emocje
i zrelaksować się, doskonalić koordynację wzrokowo- ruchową, percepcję słuchową i wzrokową.