IV edycja projektu „Zawody bez tajemnic”

Rozpoczynamy promocję IV edycji projektu „Zawody bez tajemnic”. Celem tego projektu  jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności i postaw:
·    poznanie i pogłębianie wiadomości na temat różnych grup zawodowych i zawodów,
·    orientacja w świecie zawodów poprzez poznanie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności,
·    poznanie ścieżek kształcenia,
·    przygotowanie do prawidłowego i trafnego wyboru zawodu,
·    aktywizowanie do samodzielnego poszukiwania źródeł informacji z zakresu rynku pracy,
·    inspirowanie do planowania własnej kariery zawodowej.
W ramach działań promocyjnych projektu przeprowadzimy  zajęcia zawodoznawcze w II klasach gimnazjum.