Informujemy, że ruszyły specjalistyczne grupowe zajęcia z neurologopedą. Zapraszamy!

Informujemy, że ruszyły specjalistyczne grupowe zajęcia z neurologopedą. Zapraszamy!

Dla kogo: dzieci przedszkolne i w młodszym wieku szkolnym wraz z rodzicami,  w szczególności te, które nie korzystają z żadnej innej formy terapii logopedycznej.

Kiedy: zajęcia odbywają się  w każdy wtorek w godz. 800- 1200, czwartek  w godz.1530-1630

Gdzie:  Sala 116 w budynku SPPP

Zakres bezpośredniej pomocy: stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy, korygowanie wad wymowy, usprawnienie motoryki narządów mowy, usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej, budowanie słownictwa czynnego i biernego, wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych, usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się.

Zajęcia z dziećmi połączone są z edukacją i instruktażem rodziców. Możliwe są konsultacje indywidualne.

Prowadzą: mgr Agnieszka Gaj i  mgr Karolina Gajek

Szczegółowych informacji udzielają prowadzący pod numerem telefonu: 17 788 49 78