GDY DZIECKO SŁYSZY, ALE NIE ROZUMIE – logopeda, neurologopeda, Mgr Karolina Gajek

mgr Karolina Gajek

Gdy dziecko słyszy, ale nie rozumie

Problemy, jakie chcę opisać, nie ustępują z ostatnim dzwonkiem w szkole, a trwają cały rok. Dlaczego nawiązuje do szkoły? Bo w okresie tych długich 9 miesięcy są najbardziej widoczne. O czym mowa? O Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego (APD).

Dziwny termin? Owszem i niestety mało znany jeszcze, a można tak dużo zrobić, by jednak było lepiej. Zacznijmy od początku.

Czym w ogóle jest to tajemnicze APD? Najprościej mówiąc, to nieprawidłowości w przetwarzaniu odbieranych informacji słuchowych na poziomie neuronalnym, czyli ogólnie mówiąc w mózgu. Nie wynikają z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. Słuch fizyczny jest w normie — zawsze!

Dobre słyszenie to podstawa efektywnego, dobrego komunikowania się i UCZENIA. Aż 30% dzieci ze stwierdzoną dysleksją, 40-50% dzieci z trudnościami w nauce jak i 50% dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego (SLI) oraz opóźnionym rozwojem mowy ma właśnie zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Ryzyko wystąpienia APD można określić już u dzieci w wieku przedszkolnym (od 4 do 5 r.ż.).

Co powoduje APD?

Wszystko, co może uszkodzić drogi neuronalne. Czyli:

 • długotrwałe, wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Długotrwałe, czyli utrzymujące się powyżej 3 miesięcy oraz takie, które wymaga założenia drenażu. Przerośnięcie migdałów, które powodują często niedosłuch;
 • Rozwojowe — gdzie mamy uwarunkowania genetyczne, doszło do mikrouszkodzenia w obrębie mózgu jeszcze w życiu płodowym lub po urodzeniu, wcześniactwo, wylewy do OUN, cytomegalia, toksoplazmoza, wysoka bilirubina (żółtaczka);
 • wtórne — to brak prawidłowego wychowania słuchowego, zbyt długa ekspozycja na multimedia od najmłodszych lat. O wpływie telewizji, smartfonów, tabletów itp. już pisałyśmy na Kłębku uczuć;

Kiedy możemy podejrzewać wystąpienie ryzyka APD?

Jeśli dziecko:

 • ma trudności w rozumieniu mowy w hałasie, podczas rozmowy telefonicznej (musi odwrócić się od źródła hałasu, by móc rozmawiać lub nie przykłada słuchawki do ucha, a rozmawia przez głośnik);
 • myli wyrazy brzmiące podobno, np. półka-bułka; kura-góra; kasa- Kasia;
 • jest bardzo wrażliwy na głośne dźwięki;
 • nie wie, z którego kierunku dociera dźwięk, w tym głos (zaburzona lokalizacja dźwięku);
 • ma trudności z koncentracją i uwagą, zwłaszcza gdy dookoła są dodatkowe, dźwiękowe rozpraszacze, np. otwarte okno i dźwięki dobiegające zza niego, kapiący kran;
 • ma trudności z wykonywaniem złożonych poleceń. Dobrze widoczne jest to w poleceniach zawartych w zadaniach. Gdy podzieli je na części, wykona wszystko, jednak jeśli usłyszy lub przeczyta wszystkie naraz, ma problem z wykonaniem;
 • brak umiejętności muzycznych;
 • ma trudności z nauką czytania/pisania, języków obcych;
 • mamy wrażenie, że dziecko nie wie co dzieje się w klasie, często „wyłącza się”;
 • ma braki w notatkach, nie zawsze zapisane zadania domowe, ponieważ nie zdąży tego zrobić, nie dlatego, że nie chce, a że wszystko go dookoła rozprasza i koncentracja jest krótka na zadaniu;
 • ma wolne tempo pracy, powoli pisze, wykonuje prace plastyczne;
 • są to dzieci uznawane za „niegrzeczne” i z jednej strony wycofują się z kontaktów z rówieśnikami lub stają się „przywódcami” grupy;
 • są to dzieci, które nie lubią wf, miały trudności z nauką jazdy na rowerze, jest niezborne ruchowo, ma zaburzoną koordynacją ruchową;
 • często prosi o powtarzanie wypowiedzi.

Co jako rodzic można zrobić?

Uwierzcie, że choć wydaje się, to co piszę abstrakcją, jest coraz częstszym zjawiskiem wśród dzieci. W Polsce temat mało znany, jednak na świecie od wielu lat uznawany za bardzo ważne zaburzenie.

Źródło: https://klebek-uczuc.pl/gdy-dziecko-slyszy-ale-nie-rozumie-logopeda-neurologopeda-mgr-karolina-gajek