Dzień Otwarty Poradni – podsumowanie

Dodano: 28.05.2011

W sobotę 14.05.2011 r. w godz. 10.00- 14.00 odbył się w naszej poradni Dzień Otwarty. Odwiedziło nas około 70 osób, wśród których najliczniejszą grupę stanowili rodzice z dziećmi, ale z naszego zaproszenia skorzystali też nauczyciele, młodzież, a nawet dziadkowie zainteresowani swoimi wnukami. Pracownicy poradni (psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci, logopedzi i socjolog) udzielali indywidualnych porad, informacji. Dzieci miały zapewnione zabawy, konkursy, korzystały również z badań logopedycznych, programem „słyszę”, dzieci uzdolnione mierzyły swoje predyspozycje do kreatywnego myślenia, młodzież korzystała z testu predyspozycji zawodowych i porad w tym zakresie. Wszyscy odwiedzający poradnię w naszej siedzibie na ul. Wyspiańskiego 6 ( I piętro) w dniu 14.05. mieli okazję zapoznać się z prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi problemów wychowawczych, emocjonalnych, jak również refleksji nad specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci zdolnych.

Do dyspozycji odwiedzających były ulotki tematyczne (jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym, jak stać się lepszym rodzicem, zestaw do ćwiczeń poprawnej pisowni, na co może liczyć dziecko zdolne zgłaszające się do poradni) przygotowane przez pracowników poradni.

Odpowiadaliśmy na Państwa pytania, które dotyczyły: dysleksji, problemów wychowawczych, nadpobudliwości psychoruchowej, trudności w relacjach z rówieśnikami, problemów rodzinnych, potrzeb dziecka uzdolnionego na lekcji w szkole, dojrzałości szkolnej przedszkolaków, rozwoju sfery emocjonalnej oraz innych dziedzin.

Nauczyciele pytali o punkty konsultacyjne, wyjaśniali wątpliwości związane z promowaniem swoich uczniów do następnej klasy, dowiadywali się o organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Część odwiedzających osób była zainteresowana tylko zapoznaniem się z naszą siedzibą lub pobraniem druków z sekretariatu, który również w tym dniu dyżurował.

Aby poznać Państwa opinie na temat Dnia Otwartego przygotowaliśmy ankietę ewaluacyjną. Po analizie odpowiedzi mamy wiedzę, że bardzo pozytywnie ocenili Państwo pomysł Dnia Otwartego naszej placówki. Oczekujecie, że będzie odbywał się raz do roku ( a nawet częściej). Informacja o Dniu Otwartym trafiła do Państwa w różny sposób: ze szkoły, przedszkola, od znajomych, od dziecka, z naszej strony internetowej, z ogłoszeń, od rodziny, z plakatów i ulotek i bezpośrednio od naszych pracowników. Zdecydowanie pozytywnie ocenili Państwo kulturę osobistą i gotowość do współpracy naszej kadry.

Wśród nowych pomysłów do wykorzystania podczas tego typu akcji podawali Państwo zajęcia dla dzieci, wykłady, odczyty.

Pytaliśmy również co według Państwa stanowi przeszkodę w swobodnym dostępie do poradni. Najczęściej wskazywali Państwo na brak wiedzy o placówce ( o rodzaju świadczonych usług), uprzedzenia i wstyd. Traktujemy te wypowiedzi jako wskazówki do poszerzania informacji o poradni w środowisku oraz obowiązek z naszej strony uatrakcyjniania ich form i sposobu realizacji.

 

Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy do bieżących kontaktów.

Beata Mizera

Wicedyrektor

 

Zapraszamy do galerii zdjęć