Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 6 lutego 2018 roku obchodzony był w całej Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Nasza poradnia zaangażowała się również w promowanie działań związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z Internetu. Hasłem tegorocznej akcji jest: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Brak szacunku dla osób, ich prywatności, odmienności poglądów skutkuje często w sieci takim zjawiskami jak cyberprzemoc, hejt, seksting, ksenofobia. W ramach tek akcji przeprowadzone zostały przez pedagoga spotkania psychoedukacyjne przy okazji wywiadówek dla rodziców, w czasie których podejmowany był temat funkcjonowania młodych ludzi w sieci oraz zagrożeń płynących z niekontrolowanego używania Internetu.

Na bieżąco nasza placówka odpowiada na zapotrzebowania szkół prowadząc na ich terenie warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży związane z cyberprzemocą i bezpieczeństwem w sieci.

W ramach akcji wykorzystywane są między innymi scenariusze i materiały udostępniane na stronie: www.sieciaki.pl