DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2019/2020.

egzamin ósmoklasisty

egzamin maturalny – nowa formuła

egzamin maturalny – stara formuła

egzamin zawodowy – formuła 2019

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2017

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2012