Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność?

W związku z dużą liczbą zapytań o przedłużenie ważności orzeczeń wystawionych przed wejściem
w życie reformy edukacji informujemy że:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:

  • I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,
  • II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

Orzeczenia mogą być wydawane na rok szkolny, etap edukacyjny, a także na okres kształcenia w danym typie szkoły – patrz przykład.

Przykład: Uczennica klasy III szkoły podstawowej ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ważne na pierwszy etap szkoły podstawowej wydane w czerwcu 2016 roku. Czy takie orzeczenie jest ważne do końca I etapu, czyli do końca klasy IV, czy rodzice muszą nam dostarczyć nowe orzeczenie w związku ze zmianą prawa oświatowego?

Zapis użyty w orzeczeniu spełnia kryterium okresu kształcenia w szkole podstawowej (do ukończenia I lub II etapu edukacyjnego). Przepisy uznają bowiem nabyte przez uczniów prawo do kształcenia specjalnego – odpowiednio – do końca kształcenia na I etapie edukacyjnym/do końca szkoły podstawowej.