Czy moje dziecko ma ADHD? Krótki przewodnik dla rodziców

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej, którego objawami są:

 • Zaburzenia koncentracji uwagi
 • Nadmierna impulsywność
 • Nadruchliwość

Powyższe objawy są stałą cechą funkcjonowania dziecka tj. nie ustępują wraz z wiekiem. Ich nasilenie jest większe niż u rówieśników. Objawy powodują  problemy w codziennym funkcjonowaniu zarówno w przedszkolu, szkole, jak
i w domu.

Objawy zaburzeń koncentracji uwagi:

 • Krótki czas skupienia, trudności w koncentracji na jednym bodźcu np. przy rozwiązywaniu zadań lub w trakcie gier i zabaw.
 • Słabsze postrzeganie szczegółów; pomyłki w zdaniach szkolnych.
 • Robienie wrażenia, nieobecnego myślami w czasie mówienia wprost do niego.
 • Problemy w zastosowaniu się do instrukcji.
 • Trudności w rozpoczynaniu zadania.
 • Brak wytrwałości w działaniu, doprowadzaniu czynności do końca.
 • Trudności z organizacją zabaw.
 • Zapomina o obowiązkach.
 • Unikanie zadań wymagających trwałego wysiłku umysłowego.
 • Gubienie rzeczy, w tym zabawek.

Objawy nadruchliwości:

 • Wymachiwanie kończynami, wiercenie się w ławce.
 • Opuszczanie miejsca siedzenia w czasie, w którym należy pozostać  przy biurku lub w ławce szkolnej.
 • Częste pozostawanie w ruchu, kiedy jest to niestosowne.
 • Bieganie bez zważania na inne dzieci.
 • Bawienie się przedmiotami.
 • Nadmierna gadatliwość.

Objawy nadmiernej impulsywności:

 • Kłopoty z przestrzeganiem zasad i reguł.
 • Brak przewidywania konsekwencji swojego działania.
 • Przerywanie i przeszkadzanie innym.
 • Trudności z czekaniem na swoją kolej.
 • Wyrywanie się do odpowiedzi bez podnoszenia ręki.
 • Rozpoczynanie zadania bez zrozumienia instrukcji.
 • Częste uleganie wypadkom.

Podtypy ADHD:

 • PODTYP MIESZANY – występują wszystkie 3 typy objawów (problemy
  z koncentracją, nadruchliwością i nadmierną impulsywnością) czyli pełny obraz ADHD, który dotyczy ok. 50-75% dzieci.
 • PODTYP Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ UWAGI  – dotyka 25% osób, które wykazują problem ze skupieniem się na nudnych i monotonnych zadaniach, doprowadzeniu ich do końca.
 • PODTYP Z PRZEWAGĄ NADRUCHLIWOŚCI /NADMIERNEJ IMPULSYWNOŚCI  – dotyczy raczej dzieci młodszych w wieku 5-8 lat. Dotyczy około 5% dzieci z tym rozpoznaniem (najrzadziej rozpoznawany).

Rodzicu, jeśli Twoje dziecko przejawia powyższe objawy, które w znaczny sposób utrudniają mu funkcjonowanie w domu, przedszkolu czy szkole możesz zgłosić się do Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu, gdzie prowadzone są warsztaty dla rodziców dzieci w wieku od 6 do 12 lat.