Badania w zakresie dojrzałości szkolnej w Pprzedszkolu nr 12

14.02.2011

Od 02.01.2011 poprzez kolejne środy odbywały się badania przesiewowe w zakresie dojrzałości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich wraz z poradami po badaniach dla rodziców w Przedszkolu nr 12 – filia Szkoła nr 3.

Obecnie zapraszamy na wyżej wymienione badania i konsultacje w dniach 16.02 i 23.02 w godzinach 8.00-12.00.

Prowadząca p. psych. mgr Marta Gromny