Harmonogram konsultacji dla psychologów/pedagogów i zainteresowanych specjalistów w roku szkolnym 2021/2022

W załączeniu przedstawiamy ofertę  dot. harmonogramu konsultacji dla psychologów/pedagogów i zainteresowanych specjalistów. Harmonogram konsultacji

„Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD/CAPD) – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”

Data i miejsce szkolenie: 29.10.2021r, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mielcu Godzina szkolenia: 9:00-11:00 ( 2h zegarowe) Prowadzący: mgr Karolina Gajek, neurologopeda, audiolog, provider ATS Neuroflow®. Zgłoszenia: osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu, telefonicznie +48 606 503 243; (17) 788 49 78, mail: pppmielec@poczta.onet.pl Organizator zapewnia certyfikaty ukończenia szkolenia, dlatego zgłoszenie uczestnictwa jest konieczne. Ilość miejsc ograniczona. Poradnia Psychologiczno […]

Ogłaszamy KONKURS na logo Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu !!!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu ogłasza konkurs na logo „Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu  dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi w komunikacji  społecznej”. Konkurs ten adresowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Powiatu Mieleckiego. Szczegóły konkursu w załączonym Regulaminie. Regulamin konkursu na Logo

Harmonogram szkoleń dla pedagogów/psychologów i zainteresowanych specjalistów w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram szkoleń Zainteresowane osoby prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu. Nr tel. 177884978/606503243  

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Facebook