Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej solidaryzują się ze strajkującymi nauczycielami, jednak będą pracować planowo, tzn. wszystkie zaplanowane wizyty u specjalistów się odbędą.