MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW
 
TYTUŁ NADANY PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 

Trening Zastępowania Agresji

Diagnoza i orzecznictwo

W dniu 23.02.2017 odbyło sie 2 spotkanie grupy socjoterapeutycznej w ramach TZA. Zajęcia dotyczyły budowania zaspołu, w tym zwłaszcza zasad pracy w naszej grupie. 

Kolejne spotkanie grupy socjoterapeutycznej w ramach TZA już za tydzień tj. 02.03.2016.