MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW
 
TYTUŁ NADANY PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 

Sposób zgłaszania

Diagnoza i orzecznictwo

Zgłaszanie dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia  o przeprowadzenie
 
badania psychologiczno-pedagogicznego.
 
Zgłoszenie może również złożyć pełnoletnia młodzież.
 
Termin spotkania ustalany jest telefonicznie.

 

Zgłaszanie dziecka na terapię logopedyczną

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia o potrzebie konsultacji logopedycznej. 

Termin spotkania ustalany jest telefonicznie.

Logopeda - mgr Barbara Czajowska.
 

Zgłaszanie dziecka lub młodzieży na psychoterapię

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany  jest do złożenia zgłoszenia o potrzebie konsultacji z psychoterapeutą. 

Zgłoszenie może również złożyć pełnoletnia młodzież.

Termin spotkania ustalany jest telefonicznie.

Psychoterapeuci - mgr Elżbieta Stolle-Łogasz; mgr Edyta Wiktor-Florek; mgr Jolanta Skowron-Piasecka.