MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW
 
TYTUŁ NADANY PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 

Rejon działania

Diagnoza i orzecznictwo

poradnia psychologiczno-pedagogiczna mielecZadania pracowników poradni z podziałem na teren
/ paragraf 1 ust.4 Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych ppp Dz.U. Nr 5 z 2003 r. diagnoza, konsultacje, terapie, psychoedukujące doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, profilaktyka, informacja/ - udział w postępowaniu diagnostyczno - orzekającym /Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych /Dz.U.Nr 8 z 2008r./
 

Obsada Teren działania Zakres działania
dr W. Nelec
Dyrektor PP-P
Miasto + powiat
 • Przew. zespołów orzekających
mgr M. Dudek - pedagog
mgr M. Ingram - psycholog

 
 • Żłobek nr 7
 • Przedszkola; nr 9, 16, 20, Przedszk. Niepublicz. Sióstr Karmelit. Rzochów i Niepubl. Przedszk. "Szczęśliwe dziecko"
 • Szkoła Podst. nr 11
 • Gminy: Wadowice Górne, Gawłuszowice
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno - orzekającym
mgr M. Gromny - psycholog
mgr S. Trzpis - pedagog
 • Przedszkola; nr 1, 12, Przedszk. Publ. Czermin, "Promyczek"-Padew Narodowa, Niepubl. Przedszk. Terapeutyczne "Jeżyk"
 • Szkoły; nr 6
 • Gimnazjum; Padew Narodowa
 • Gminy; Czermin
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno - orzekającym
mgr B. Kardyś - pedagog
mgr B. Mizera - psycholog
 • Żłobek nr 3
 • Przedszkola; nr 13, 2,
 • Przedsz. Niepubl. "Bajkowe Przedszkole" Metalowców Mielec,
 • Samorz. Przedszk - Przecław
 • Samorz. Przedszk. - Rzemień
 • Szkoły; nr 13, 3
 • Gminy; Padew Narodowa - szkoły podstawowe, Przecław
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno - orzekającym
mgr M. Zuch - psycholog
mgr J. Łachut - pedagog*
 • Żłobek 5
 • Przedszkola; nr 8, 4, Punkt Przedszkolny przy Szk Podst. w Tuszowie Narodowym, Niepubliczne Przedszkle "Mali Odkrywcy" ul.Dworcowa
 • Szkoły; nr 9
 • Gimnazjum nr 1,3
 • Gminy; Tuszów Narodowy
  *miasto + powiat
 • V LO
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno - orzekającym

*poradnictwo zawodowe

mgr T. Stawecka - psycholog
mgr A. Sokół - pedagog

 

 • Przedszkola: Nr 3 i Nr 6, Przedszk. Niepubliczne "Mistrzowie Zabawy"-ul.Budowlana, Samorz. Przedsz. w Rudzie
 • Szkoła podstawowa Nr 1
 • Szkoły Podst. Borowa, Górki
 • Gimnazja; nr 2
 • Gimnazjum Niepubliczne w Mielcu
 • Gminy; Radomyśl Wielki
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno - orzekającym
mgr A. Muniak - psycholog
mgr R. Rajca - pedagog
 • Przedszkola: Nr 7; ; Radomyśl Wielki, Samorząd. Przedszkole: Trześń, Podleszany, Przedszkole "Żaczek"- ul.Chopina
 • Szkoły Podst.; nr 2, nr 12
 • Gminy; Mielec
 • ZSZ i LO - Radomyśl Wielki
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno - orzekającym
mgr Monika Weryńska - doradca zawodowy Miasto + powiat
 • doradztwo zawodowe na poszczególnych etapach edukacyjnych

mgr D. Rżany - psycholog

mgr K. Kopeć - pedagog

 • Gimnazjum; nr 4, Gimn. Pławo, Gimn. Gimn. Górki
 • I LO, II LO, ZSE
 • ZSB i ZST
 • Zesp. Szk. Groszk., ZSR Rzemień
 • Specjal. Ośrodek Szk. Wychowawczy
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno - orzekającym,

Poradnictwo zawodowe
mgr B. Czajowska - logopeda Miasto + powiat
 • Badania przesiewowe
 • Terapia logopedyczna
 • Edukacja rodziców
mgr E. Stolle - Łogasz psycholog - psychoterapeuta Miasto + powiat
 • Terapia indywidualna
 • Zajęcia integracyjne uczniów I klas gimnazjum
 • Terapia rodzinna
 • Pomoc psychologiczna psychoedukacja i psychoterapia w zakresie:
  - zaburzenia afektywne (nerwica, depresja)
  - zaburzenia lękowe
mgr J. Skowron-Piasecka - pedagog, psycholog, psychoterapeuta uzależnień Miasto + powiat
 • Zajęcia integracyjne I klas uczniów gimnazjum
 • Terapia osób eksperymentujących lub uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 • Poradnictwo dla członków rodzin osób eksperymentujących lub nadużywających środków psychoaktywnych.
 • Terapia uczniów z zaburzeniami w zachowaniu i sferze emocji.
 • Terapia indywidualna
 • Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów gimnazjum.
 • Programy profilaktyczne, interwencyjne i korekcyjne z zakresu profilaktyki i używania substancji psychoaktywnych (wszystkie etapy edukacji).
 • Wsparcie kompetencji nauczyciela w pracy z trudnym zespołem klasowym (metoda Videotrening Komunikacji - VIT)
mgr E. Wiktor-Florek - psycholog, psychoterapeuta Miasto + powiat
 • Zajęcia integracyjne I klas uczniów gimnazjum
 • Terapia indywidualna
 • Terapia rodzinna
 • Pomoc psychologiczna, psychoedukacja i psychoterapia w zakresie:
  - zaburzenia afektywne (nerwica, depresja)
  - zaburzenia lękowe
  - zaburzenia adaptacyjno-emocjonalne (trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, problemy wychowawcze).