Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

Z naszej pomocy mogą korzystać dzieci, uczniowie, ich rodzice, pracownicy żłobków, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu mieleckiego.

Zapisz się do naszej poradni psychologiczno - pedagogicznej

Oferta

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
 • podnoszenie efektywności uczenia się
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 • pomoc w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież
  umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
  i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji
  społecznej
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia,
  zawodu i planowania kariery zawodowej
 • pomoc nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu
  potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
 • podnoszenie efektywności uczenia się
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 • pomoc w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież
  umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
  i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji
  społecznej
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia,
  zawodu i planowania kariery zawodowej
 • pomoc nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu
  potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów

FILIE NASZEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Aktualności
Zapraszamy na zajęcia rozwojowe: „JESTEŚ LEPSZY NIŻ MYŚLISZ”

Celem zajęć jest:
* odkrywanie mocnych stron, zainteresowań, zdolności,
* wspólne rozpoznawanie talentów oraz poszukiwanie dróg ich rozwoju, wskazanie możliwych działań rozwojowych,
* planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w bezpłatnych seminariach

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne seminarium, poświęcone problematyce rodziny, rodzicielstwa, wychowania i rozwoju...

Sprawozdanie ze spotkania sieci współpracy i samokształcenia

W dniu 3.11.2017r. od godz. 9.00 do godz. 12.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu odbyło się na pierwsze...

Ważne wydarzenia:
Przydatne artykuły dla rodziców
Jak rodzice powinni wspierać dzieci w rozwiązywaniu trudności...

Niektóre dzieci z łatwością zyskują sympatię rówieśników, innym przychodzi to z większym trudem. Jednak nawet te najbardziej lubiane mogą czasem natrafić na problem, którego nie będą potrafiły rozwiązać. Dobrze więc, aby rodzice wiedzieli, jak mogą wspierać swoje dzieci i uczyć je pokonywać trudności w relacjach z rówieśnikami.

Jak rodzice mogą wspierać dziecko i nastolatka w...

Dzieci i młodzież w trudnych chwilach szczególnie potrzebują wsparcia rodziców, ponieważ zazwyczaj nie umieją jeszcze skutecznie poradzić sobie z trudną sytuacją i ze swoimi emocjami. Rodzice nie zawsze jednak wiedzą, jak takiej pomocy udzielić, a nawet mają kłopot z rozpoznaniem, kiedy dziecko jej potrzebuje.

Dorosłym czasem wydaje się, że dzieciństwo to wiek beztroski – w końcu dzieci nie mają problemów, z którymi oni sami się borykają. W rzeczywistości jednak młodzi ludzie stają w obliczu problemów, przykrości i wyzwań mniej lub bardziej typowych dla swojego wieku, z którymi sami mogą sobie nie poradzić.

Facebook