MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW
 
TYTUŁ NADANY PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 

Konferencja dla dyrektorów przedszkoli oraz dyrektorów szkół gimnazjalnych - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Diagnoza i orzecznictwo

W dniach 07.12.2016 r., 14.12.2016 r. i 11.01.2017 r. odbyły się spotkania z dyrektorami szkół gimnazjalnych oraz przedszkoli. Spotkania dotyczyły zagadnień związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów w świetle obowiązujących przepisów oświatowych. Poruszono zasadność wydawania opinii i orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, przypomniano sposoby i formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkół i placówek.